Kesin Kayıt İşlemleri

KESİN KAYIT
1- Kesin kayıtlar 21 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
2- Kesin kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
Açıklama2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere;
Kayıt yapacak öğrencilerin, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle vize kısıtlaması veya başka sebeplerden Ülkemize girişleri ile ilgili sorun yaşamaları durumunda; ilgili öğrencilerin kayıt işlemleri ve koşulları Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1) Yerleştirmeye esas;
1a- Türkiye’deki Devlet Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) belgesi,
1b- Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylana, ilgili Ülkelerin, Üniversiteye giriş sınavı statüsü (GRE, GMAT, SAT vs.) puanını gösterir belge,
1c- Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) belgesi,
2) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylı Türkçe tercümesi,
3) İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınan Diploma denklik belgesi,
4) Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden Türkçe tercümesinin tasdikli kopyası,
5) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Ülkemizde özel durumlardan dolayı misafir statüsünde bulunanların Yabancı Tanıtım Kartı ibraz etmeleri gerekmektedir) İl göç idaresinden alınmalıdır.
6) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
8) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne),
9) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
10) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
11) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesi,
12) Yerleşilen programın varsa özel koşullarını sağladığını gösterir belge,
13) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge, (Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.)
14) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge, 
(İl Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinden alınır )
15) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,
16) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir
*Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar
Açıklama2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere;
Kayıt yapacak öğrencilerin, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle vize kısıtlaması veya başka sebeplerden Ülkemize girişleri ile ilgili sorun yaşamaları durumunda; ilgili öğrencilerin kayıt işlemleri ve koşulları Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.