Başvuru Klavuzu

2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü 
A - BAŞVURU
1- Adaylar Üniversitemize başvurularını,
a- Türkiye’deki Devlet Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) puanları,
b- Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylana, ilgili Ülkelerin, Üniversiteye giriş sınavı statüsü (GRE, GMAT, SAT vs..)
c- Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.)
puanlarından herhangi biri ile tercih edebilirler.
Birden fazla puana sahip olan adaylar, istedikleri herhangi bir puan türü ile başvurabilir.
Başvuruda adayın beyanı dikkate alınacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar herhangi bir programa yerleştirilse ve kayıt yaptırsalar bile kayıtları iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.
B -  BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular 02.03.2020 - 21.08.2020 Tarihleri arasında Ön Kayıt olarak, 24.08.2020- 10 Eylül 2020 tarihleri arasında kesin başvuru olarak  
http://obsogrenci.tarsus.edu.tr/GenelAdayLogin internet adresinden yapılacaktır. (İlgili tarihler arasında ön kayıt başvurusu yapan adayların yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur)
2. Pasaport: Kimlik bilgilerini gösteren sayfası, yüklenmelidir.
3. Mavi Kart sahibi olanların kartın onaylı fotokopisi, yüklenmelidir.
Açıklama: Mavi Kart Sahibi: Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerini)
3. Başvuru formunun bilgi girilmesi istenilen alanlarına kısaltma yapılmadan girilmelidir.
4. Başvuru türü;
4a. Türkiye’deki diğer Üniversitelerin yaptığı Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) ise sınav sonuç belgesi yüklenmelidir.
4b. Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylana, ilgili Ülkelerin, Üniversiteye giriş sınavı statüsü (GRE, GMAT, SAT vs.) puanlarından herhangi biri ise sınav sonuç belgesi yüklenmelidir.
4c. Başvuru türü Ortaöğretim Not Ortalaması ise Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi (çeviride mutlaka mezuniyet not ortalaması yazılacak) Tek bir dosya şeklinde yüklenmelidir.
 
 Açıklama: Başvuruda kullanılacak sınavlardan lise bitirme sınavlarının/lise diplomalarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur. Ancak Uluslararası Öğrenci Sınavları (YÖS) ile üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır. (Ancak, 2020-2021 Eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere; Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan (GRE, GMAT, SAT vs.) gibi üniversiteye giriş sınavı statüsünde olan sınav sonuçlarına sahip adaylar, belgelerinin son geçerlilik tarihi üzerinden 2 yıl geçmemiş ise başvuru yapabilirler.)
 
5. Eğitim alınmak istenen bölüm/program seçilmelidir. (Adaylar en fazla 4 (dört) tercihte bulunabilecektir.)
6. Fotoğraf: Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet fotoğraf, yüklenmelidir.
7. Başvuru Üniversitemiz tarafından onaylanmak suretiyle tamamlanacaktır.
Başvuru Formuna girilen/Yüklenen bilgilerdeki veya tercihlerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.
C – YERLEŞTİRME
1. Adayların puanı, tercihleri ve programların kontenjanları göz önünde bulundurularak Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır. Üniversite kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir.
D -  KESİN KAYIT
Kesin kayıtlar 21 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Kesin kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
Açıklama2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere;
Kayıt yapacak öğrencilerin, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle vize kısıtlaması veya başka sebeplerden Ülkemize girişleri ile ilgili sorun yaşamaları durumunda; ilgili öğrencilerin kayıt işlemleri ve koşulları Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 
 E - KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.
1) Yerleştirmeye esas;
1a- Türkiye’deki Devlet Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) belgesi,
1b- Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylana, ilgili Ülkelerin, Üniversiteye giriş sınavı statüsü (GRE, GMAT, SAT vs..) puanını gösterir belge,
1c- Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) belgesi,
2) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylı Türkçe tercümesi,
3) İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınan Diploma denklik belgesi,
4) Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden Türkçe tercümesinin tasdikli kopyası,
5) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Ülkemizde özel durumlardan dolayı misafir statüsünde bulunanların Yabancı Tanıtım Kartı ibraz etmeleri gerekmektedir),
6) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
8) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne),
9) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
10) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
11) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
12) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
13) Yerleşilen programın varsa özel koşullarını sağladığını gösterir belge,
14) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge, (Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.)
15) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,
16) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”, 17) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir
*Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar
Açıklama: 2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere;
Kayıt yapacak öğrencilerin, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle vize kısıtlaması veya başka sebeplerden Ülkemize girişleri ile ilgili sorun yaşamaları durumunda; ilgili öğrencilerin kayıt işlemleri ve koşulları Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.